Hệ thống e-learing khoa QTKD hiện đang BẢO TRÌ chuyển đổi server mới!

Thông báo

Hệ thống chuyển đổi server mới do đó sẽ ngưng hoạt động BẢO TRÌ. Domain lms.fba.iuh.edu.vn sẽ dừng sử dụng

Các bạn sinh viên đăng nhập vào server mới http://ework.fba.iuh.edu.vn với ID và Password là Mã số sinh viên nếu lần đầu tiên đang nhập vào domain mới.

Hiện tại giảng viên đã làm việc trên ework.fba.iuh.edu.vn do đó các bạn đăng nhập, cập nhật thông tin và tiếp tục sử dụng để học tập bình thường.

Do đang chuyển đổi server nên sẽ có thể có vấn đề phát sinh. Mong quý Thầy Cô và các bạn sinh viên thông cảm.

[ Powered by nginx ] [ Powered by Red Hat Enterprise Linux ]